Загатка за најхрабрите! Пронајдете го вистинскиот пат!

Дали е можно да се помине низ сите врати на сите соби без да се помине двапати низ нив? Ако да, која треба да биде рутата?
Споделете ги вашите размислувања во коментарите.