Математичка задача за да тргне денот. Само 1% од луѓето можат да ја решат!

Размислете логично, погледнете ги сите можни решенија.

Треба да ја искористите сликата за да го решите бројот во пирамидата што е под прашалникот. Секој број погоре се брои од горенаведените броеви. Погледнете ги внимателно сите бројки и одлучете. Задачата е тешка, но решлива. Според грубата статистика со други задачи, само 1% од луѓето ја решаваат загатката.

 

 

Дали успеавте да ја решите? Колку ви беше тешка оваа загатка? Напишете ни во коментарите!

Решението е на страна 2…