Преуредете ги чкорчињата – 3 едноставни, но сепак заразни загатки

Дали сакате сложувалки со чкорчиња? Имаме математичка задача и решение. Но решението не се совпаѓа со задачата, па преуредете ги чкорчињата за задачата и решението да се совпаднат, односно за математичката задача да биде вистинита. Можеби треба да го смените решението или задачата? Одлучете вие.

Потсетете се дека можете да ги менувате и броевите и математичките знаци. Броевите и симболите можат да изгледаат само вака:

 

 

Ги очекуваме вашите одговори во коментари.

 

 

 1.

 

2.

 

3.

 

 

Решенијата се на страна 2…

Коментирај анонимно

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.