Тест за интелигенција кој може да го решат само најдобрите логичари

Одговор: сè е очигледно! Носиш чизми, зошто да се плашиш од стакло?